Oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. zamówień publicznych - Wydział Infrastruktury

Szczegóły rekrutacji:

 • Okres rekrutacji: -
 • Miejsce zatrudnienia: Wydział Infrastruktury WIM
 • Forma zatrudnienia:   Umowa o pracę
 • Aplikuj

Poszukujemy kandydatów z doświadczeniem w obszarze zamówień publicznych​

Zadania:

 • ​Samodzielne przygotowanie i realizacja procesu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi;
 • Przygotowanie projektów umów do prowadzonych postępowań;
 • Przekazywanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych i Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;
 • Udział w pracach komisji przetargowych;
 • Wsparcie dla komórek merytorycznych w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia, tj.:w szacowaniu, w opisie przedmiotu zamówienia;
 • Prowadzenie rejestru postępowań.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Min. 2 letnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w art. 56 ust. 3 uPzp;
 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych;
 • Bardzo dobra znajomość MS Office i urządzeń biurowych;
 • Prowadzenie rejestru postępowań.

 Oczekiwania:

 • Dokładność, odpowiedzialność, wnikliwość
 • Zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań
 • Bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • Stabilne zatrudnienie w dużej Instytucji o ugruntowanej pozycji w kraju;
 • Dodatkowe benefity i świadczenia pracownicze (m.in. karta multisport, ubezpieczenie na życie, ZFŚS, KKOP.

Jeśli jesteś zainteresowany(a) ofertą Aplikuj.

Ostatnio zmienianywtorek, 05 kwiecień 2022 09:14
mgr Tomasz Miezancew

mgr Tomasz Miezancew

Kierownik Oddziału Administracyjno-Mobilizacyjnego

prasa 13 large... okiem kamery prasa 13 large... w obiektywie prasa 13 large... w mediach

Log in