Oferty pracy

Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologia i intensywana terapia - Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WIM​

Szczegóły rekrutacji:

 • Okres rekrutacji: -
 • Miejsce zatrudnienia: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WIM​
 • Forma zatrudnienia:   KONTRAKT
 • Aplikuj

Wojskowy Instytut Medyczny ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 4 lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii WIM o numerze postępowania 58/K/SKUM/2021.

Zadania:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii WIM.

Wymagania:

 • ​​Podmiot wykonujący działalność leczniczą (Dz. U. z 2021 r., poz.711 z póź. zm.) wpisaną do Centralej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG;
 • Dyplom lekarza;
 • Kurs/specjalizacjia w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego bądź anestezjologii i intensywnej opieki;
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza;
 • Rozpoczęta specjalizacjia w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia.

Oczekiwania:

 • ​Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt się z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • Odporność na stres;
 • Asertywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • ​Dobra organizacja pracy​​​​;
 • ​Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Oferujemy:

 • Udzielanie świadczeń odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej ("kontrakt");
 • Umowa na okres 3 lat;
 • Oferujemy zatrudnienie w jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce, stanowiącym bazę Centrum Urazowego dla Mazowsza;
 • Zapewniamy możliwość dynamicznego rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz pozytywną, sprzyjającą pracy atmosferę w zespole znanym ze swoich wysokich kompetencji zawodowych;

Jeśli jesteś zainteresowany(a) ofertą Aplikuj.

Ostatnio zmienianyśroda, 09 czerwiec 2021 13:10
mgr Barbara Grudek

mgr Barbara Grudek

Kierownik Wydziału Sprzedaży Świadczeń Medycznych i Analiz

prasa 13 large... okiem kamery prasa 13 large... w obiektywie prasa 13 large... w mediach