Oferty pracy

Pielęgniarka/Pielęgniarz - ​Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kliniki Kardiochirurgii WIM

Szczegóły rekrutacji:

 • Okres rekrutacji: -
 • Miejsce zatrudnienia: ​Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kliniki Kardiochirurgii WIM
 • Forma zatrudnienia:   Kontrakt
 • Aplikuj

Wojskowy Instytut Medyczny ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 5 pielęgniarek w Pododdziale Anestezjologii i Intensywnej Terapoii Kliniki Kardiochirurgii WIM o numerze postepowania 56/K/SKUM/2021.

Zadania:

Wymagania:

 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z póź. zm.) wpisaną do Centralej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG;​
 • Prawo wykonywania zawodu;
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;    
 • Minimum 2 letni stażu pracy w Oddziale Intensywnej Terapii;
 • Kurs doszkalający z bezpiecznego przetaczania krwi i jej składników;
 • Kurs w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego;
 • Kurs w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt się z kierownikami, koordynatoramii innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie, w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;​
 • Odporność na stres;
 • Asertywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Oferujemy:

 • Udzielanie świadczeń odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej ("kontrakt");    
 • ​Umowa na okres 2 lat;
 • Do wskazanej przez Oferenta stawki godzinowej doliczany jest dodatek do wynagrodzenia wynikający z Rozporządzenia MZ;
 • Oferujemy zatrudnienie w jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce, stanowiącym bazę Centrum Urazowego dla Mazowsza;
 • Zapewniamy możliwość dynamicznego rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz pozytywną, sprzyjającą pracy atmosferę w zespole znanym ze swoich wysokich kompetencji zawodowych.

Jeśli jesteś zainteresowany(a) ofertą Aplikuj.

Ostatnio zmienianypiątek, 18 czerwiec 2021 11:15
mgr Barbara Grudek

mgr Barbara Grudek

Kierownik Wydziału Sprzedaży Świadczeń Medycznych i Analiz

prasa 13 large... okiem kamery prasa 13 large... w obiektywie prasa 13 large... w mediach