Oferty pracy

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia - Klinika Kardiochirurgii WIM​

Szczegóły rekrutacji:

 • Okres rekrutacji: -
 • Miejsce zatrudnienia:Klinika Kardiochirurgii WIM
 • Forma zatrudnienia:   KONTRAKT
 • Aplikuj

Wojskowy Instytut Medyczny ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 10 lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia w Klinice Kardiochirurgii WIM o numerze postepowania 54/K/SKUM/2021.

Zadania:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Kardiochirurgii WIM

Wymagania:

 • Podmiot wykonujący działalność leczniczą (Dz. U. z 2021 r., poz.;711 z póź. zm.) wpisaną do Centralej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG;;
 • Dyplom lekarza;
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza;
 • Specjalizacja w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia; 
 • Szkolenie z ochrony radiologicznej pacjenta;
 • Mile widziany staż pracy w Oddziale/Klinice Kardiochirurgii.

Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie, w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • ​Odporność na stres;
 • ​Asertywność​​​;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • ​Dobra organizacja pracy​​​​;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Oferujemy:

 • Udzielanie świadczeń odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej("kontrakt");
 • ​Umowa na okres 3 lat;
 • Oferujemy zatrudnienie w jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce, stanowiącym bazę Centrum Urazowego dla Mazowsza;
 • Zapewniamy możliwość dynamicznego rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz pozytywną, sprzyjającą pracy atmosferę w zespole znanym ze swoich wysokich kompetencji zawodowych.

Jeśli jesteś zainteresowany(a) ofertą Aplikuj.

Ostatnio zmienianyśroda, 09 czerwiec 2021 11:46
mgr Barbara Grudek

mgr Barbara Grudek

Kierownik Wydziału Sprzedaży Świadczeń Medycznych i Analiz

prasa 13 large... okiem kamery prasa 13 large... w obiektywie prasa 13 large... w mediach