Oferty pracy

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologia - Klinika Neurologiczna WIM (kontrakt)

Szczegóły rekrutacji:

 • Okres rekrutacji: -
 • Miejsce zatrudnienia: Klinika Neurologiczna WIM (kontrakt)
 • Forma zatrudnienia:   Kontrakt

Wojskowy Instytut Medyczny ogłasza konkurs o numerze postepowania 129/K/SKUM/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 1 lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie neurologia w Klinice Neurologicznej WIM.

Zadania na stanowisku:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Neurologicznej WIM

Wymagania:

 • Podmiot wykonujący działalność leczniczą (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z póź. zm.) wpisaną do Centralej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG;​
 • Dyplom lekarza;
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza;
 • Specjalizacja w dziedzinie neurologia;
 • Polisa OC;
 • Orzeczenie lekarskie;
 • Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP.;

Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie, w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • ​Odporność na stres;
 • ​Asertywność​​​;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy​​​​;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.​

Oferujemy:

 • Udzielanie świadczeń odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej ("kontrakt");
 • Umowa na okres 3 lat;
 • Oferujemy zatrudnienie w jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce, stanowiącym bazę Centrum Urazowego dla Mazowsza;
 • Zapewniamy możliwość dynamicznego rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz pozytywną, sprzyjającą pracy atmosferę w zespole znanym ze swoich wysokich kompetencji zawodowych.​​ ​

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROCEDURY KONKURSOWEJ JEST ZŁOŻENIE OFERTY ZGODNIE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W SWKO. DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W KANCELARII OGÓLNEJ WIM - I piętro, budynek Dyrekcji.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 24 październik 2022 10:57
prasa 13 large... okiem kamery prasa 13 large... w obiektywie prasa 13 large... w mediach

Log in