Oferty pracy

Lekarz - Poradnia Kardiologiczna - Szpital w Legionowie (kontrakt)​

Szczegóły rekrutacji:

 • Okres rekrutacji: -
 • Miejsce zatrudnienia: ​​​​​​​Poradnia Kardiologiczna - Szpital w Legionowie (kontrakt)​​
 • Forma zatrudnienia:   Kontrakt

Wojskowy Instytut Medyczny ogłasza konkurs o numerze postępowania 128/K/SKUM/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 4 lekarzy posiadających specjalizację lub będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologia w Poradni Kardiologicznej - Szpital w Legionowie.​

Zadania na stanowisku:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej w Legionowie​​​

Wymagania:

 • Podmiot wykonujący działalność leczniczą (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z póź. zm.) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG;​
 • Dyplom lekarza;
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza;
 • Specjalizacja lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologia;
 • Polisa OC;
 • Orzeczenie/zaświadczenie lekarskie;
 • Szkolenie w zakresie BHP.​​​

Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • ​Odporność na stres;
 • ​Asertywność​​​;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy​​​​;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.​

Oferujemy:

 • Udzielanie świadczeń odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej ("kontrakt");
 • Umowa na okres 3 lat;
 • Zapewniamy możliwość dynamicznego rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz pozytywną, sprzyjającą pracy atmosferę w zespole znanym ze swoich wysokich kompetencji zawodowych.​​ ​

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROCEDURY KONKURSOWEJ JEST ZŁOŻENIE OFERTY ZGODNIE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W SWKO. DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W KANCELARII OGÓLNEJ WIM - I piętro, budynek Dyrekcji.

Ostatnio zmienianywtorek, 29 listopad 2022 14:50
prasa 13 large... okiem kamery prasa 13 large... w obiektywie prasa 13 large... w mediach

Log in