Oferty pracy

Technik masażysta - Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Szpital w Legionowie (kontrakt)​

Szczegóły rekrutacji:

 • Okres rekrutacji: -
 • Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - Szpital w Legionowie (kontrakt)​
 • Forma zatrudnienia:   Kontrakt

Wojskowy Instytut Medyczny ogłasza konkurs o numerze postępowania 126/K/SKUM/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 1 technika masażystę w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej - Szpital w Legionowie.​

Zadania na stanowisku:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w Legionowie​​

Wymagania:

 • Podmiot wykonujący działalność leczniczą (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z póź. zm.) wpisaną do Centralej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG;​
 • Dyplom technika masażysty;
 • Min. 2-letni staż pracy w zawodzie;
 • Polisa OC;
 • Orzeczenie/zaświadczenie lekarskie;
 • Szkolenie w zakresie BHP.​​​

Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • ​Odporność na stres;
 • ​Asertywność​​​;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy​​​​;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.​

Oferujemy:

 • Udzielanie świadczeń odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej ("kontrakt");
 • Umowa na okres 3 lat;
 • Zapewniamy możliwość dynamicznego rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz pozytywną, sprzyjającą pracy atmosferę w zespole znanym ze swoich wysokich kompetencji zawodowych.​​ ​

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROCEDURY KONKURSOWEJ JEST ZŁOŻENIE OFERTY ZGODNIE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W SWKO. DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W KANCELARII OGÓLNEJ WIM - I piętro, budynek Dyrekcji.

Ostatnio zmienianyczwartek, 17 listopad 2022 13:45
prasa 13 large... okiem kamery prasa 13 large... w obiektywie prasa 13 large... w mediach

Log in