Oferty pracy

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologia kliniczna - Klinika Onkologii oraz Oddział Kliniczny Radioterapii WIM (kontrakt)

Szczegóły rekrutacji:

 • Okres rekrutacji: -
 • Miejsce zatrudnienia: Klinika Onkologii oraz Oddział Kliniczny Radioterapii WIM (kontrakt)
 • Forma zatrudnienia:   Kontrakt

Zadania na stanowisku:

Wymagania:

 • ​Podmiot wykonujący działalność leczniczą (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z póź. zm.) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG;
 • Dyplom lekarza;
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza;
 • Specjalizacja w dziedzinie onkologia kliniczna;
 • ​Polisa OC;
 • Orzeczenie/zaświadczenie lekarskie;​​
 • ​Szkolenie okresowe w zakresie BHP.​​​

Oczekiwania:

 • ​​​Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie, w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • Odporność na stres;
 • Asertywność​​​;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy​​​​;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Oferujemy:

 • Udzielanie świadczeń odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej ("kontrakt");
 • Umowa na okres 2 lat;
 • Oferujemy zatrudnienie w jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce, stanowiącym bazę Centrum Urazowego dla Mazowsza;
 • Zapewniamy możliwość dynamicznego rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz pozytywną sprzyjającą pracy atmosferę w zespole znanym ze swoich wysokich kompetencji zawodowych.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROCEDURY KONKURSOWEJ JEST ZŁOŻENIE OFERTY ZGODNIE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W SWKO. DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W KANCELARII OGÓLNEJ WIM - I piętro, budynek Dyrekcji.

Ostatnio zmienianypiątek, 25 listopad 2022 09:13
prasa 13 large... okiem kamery prasa 13 large... w obiektywie prasa 13 large... w mediach

Log in