Oferty pracy

Lekarz - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - Szpital w Legionowie (kontrakt)

Szczegóły rekrutacji:

 • Okres rekrutacji: -
 • Miejsce zatrudnienia: Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - Szpital w Legionowie
 • Forma zatrudnienia:   Kontrakt

Wojskowy Instytut Medyczny ogłasza konkurs o numerze postępowania 116/K/SKUM/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ​12 lekarzy w Nocnej i Światecznej Opiece Zdrowotnej - Szpital w Legionowie.​

Zadania na stanowisku:

 • ​​Udzielanie świadczeń zdrowotnych dorosłym i dzieciom w Nocej i Światecznej Opiece Zdrowotnej - Szpital w Legionowie

Wymagania:

 • Podmiot wykonujący działalność leczniczą (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z póź. zm.) wpisaną do Centralej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG;
 • Dyplom lekarza;
 • Prawo wykonywania zawodu;
 • Polisa OC;
 • Orzeczenie/zaświadczenie lekarskie.
 • Szkolenie okresowe w zakresie BHP.

Oczekiwania:

 • Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie, w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • ​Odporność na stres;
 • ​Asertywność​​​;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy​​​​;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.​

Oferujemy:

 • Udzielanie świadczeń odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej ("umowa zlecenie");
 • Umowa na okres 3 lat;
 • Oferujemy zatrudnienie w jednym z największych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce, stanowiącym bazę Centrum Urazowego dla Mazowsza;
 • Zapewniamy możliwość dynamicznego rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz pozytywną, sprzyjającą pracy atmosferę w zespole znanym ze swoich wysokich kompetencji zawodowych.​​ ​

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROCEDURY KONKURSOWEJ JEST ZŁOŻENIE OFERTY ZGODNIE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W SWKO. DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W KANCELARII OGÓLNEJ WIM - I piętro, budynek Dyrekcji.

Ostatnio zmienianyśroda, 23 listopad 2022 11:28
prasa 13 large... okiem kamery prasa 13 large... w obiektywie prasa 13 large... w mediach

Log in