Oferty pracy

Lekarz - Izba Przyjęć - Szpital w Legionowie (kontrakt)​​

Szczegóły rekrutacji:

 • Okres rekrutacji: -
 • Miejsce zatrudnienia: Izba Przyjęć - Szpital w Legionowie (kontrakt)​​​​​​​
 • Forma zatrudnienia:   Kontrakt

Wojskowy Instytut Medyczny ogłasza konkurs o numerze postępowania 86/K/SKUM/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 12 lekarzy w Izbie Przyjęć - Szpital w Legionowie.​​

Zadania na stanowisku:

 • ​Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć - Szpital w Legionowie​

Wymagania:

 • ​Podmiot wykonujący działalność leczniczą (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z póź. zm.) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEiDG;
 • Dyplom lekarza;
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza;

Oczekiwania:

 • ​​​Zachowanie najwyższej staranności przy wykonywaniu świadczeń określonych umową, wykorzystując aktualną wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie a także warunki techniczne;
 • Stały kontakt z kierownikami, koordynatorami i innymi lekarzami wykonującymi świadczenia zdrowotne na rzecz Udzielającego Zamówienie, w zakresie zapewnienia prawidłowego świadczenia usług;
 • Odporność na stres;
 • Asertywność​​​;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra organizacja pracy​​​​;
 • Sumienność, dokładność, terminowość w wykonywaniu zadań.

Oferujemy:

 • Udzielanie świadczeń odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej ("kontrakt");
 • Umowa na okres 3 lat;
 • Zapewniamy możliwość dynamicznego rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz pozytywną sprzyjającą pracy atmosferę w zespole znanym ze swoich wysokich kompetencji zawodowych.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROCEDURY KONKURSOWEJ JEST ZŁOŻENIE OFERTY ZGODNIE Z WYMOGAMI OKREŚLONYMI W SWKO. DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W KANCELARII OGÓLNEJ WIM - I piętro, budynek Dyrekcji.

Ostatnio zmienianyczwartek, 06 październik 2022 12:40
mgr Barbara Grudek

mgr Barbara Grudek

Kierownik Wydziału Sprzedaży Świadczeń Medycznych i Analiz

prasa 13 large... okiem kamery prasa 13 large... w obiektywie prasa 13 large... w mediach

Log in